Tram - Geschichte

Tijdlijn

Hoe de tram van Gendringen naar Isselburg-Anholt kwam!

20.10.1856
wordt de spoorlijn Amsterdam – Emmerich- Wesel – Oberhausen als interlokale spoorweg geopend .
17.12.1898
Plannen van de Geldersche Stoomtramweg Maatschappij (GSM) om hun al aanwezig smalspoornet van Gendringen (Nl.) uit te breiden tot het door de Duitse Staatsspoorwegen geplande station Isselbrug-Anholt worden voorgelegd aan de Duitse overheid, in dit geval aan de
deelstaatregering in Münster.
21.01.1898
vindt een ontmoeting plaats van burgemeester Schlösser van Anholt, het raadslid Cremer en koopman Diesfeld, allen uit Anholt, met
afgevaardigden uit Gendringen.
30.01.1899
Kreis Borken geeft de GSM toestemming kosteloos gebruik te maken van de weg Gendringen – Anholt – Isselburg voor de aanleg van het
smalspoor. Verdere vergunningen die verleend worden, betreffen het verwerven van grond voor smalspoorbedrijf. De Fürst van Anholt voert nog kleine wijzigingen door wat de route betreft.
28.03.1901
volgt de definitieve toestemming op Pruisisch gebied voor het toekomstige smalspoor.Verantwoordelijke chef voor de tweede
vestiging Anholt wordt café-restauranthouder Huyink. Begin twintiger jaren neemt café-restauranthouderBennerscheid uit
Anholt als gemachtigde van de GSM de taak van Huyink over.
01.08.1901
Het baanvak Empel – Isselburg – Anholt – Bocholt wordt geopend en ook voor het personenvervoer vrijgegeven.
16.06.1902
Begin van de bouwwwerkzaamhedenvan de GSM op Pruisisch gebied; lengte 6,02 km, spoorbreedte 750 mm.
30.04.1903
Voltooiing en ingebruikname van het smalspoor Gendringen – Anholt – Isselburg.Eindstation is het station Isselburg – Anholt van het
toenmalige Duitse staatsspoor.
Een grote goederenloods van de GSM met twee sporen die doorlopen ot in het gebouw geeft veilig onderdak voor het aangebrachte stukgoed n de locomotieven.
Het goederen- en personenvervoer wordt gestart; de kolentransporten die op het rijksspoorstation Isselburg-Anholt aankomen uit het
Ruhrgebied worden hier in de kleinere goederenwagons van de tram overgeladen. Deze zware en moeizame arbeid deed meestal de in
Isselburg wonende Nederlander B.Hüls.

Zoals te zien is op een voorliggende dienstregelinng, reden er tot zeven paar trams per dag.Op het bovenste deel van de gevel van de
goederenloods stond in grote letters „‚Arnhem en terug 2,50 Mark“.

Geliefd was de tram voor dagjesmensen, die van Empel of Bocholt komend, hier overstapten in de tram om slot Anholt en de Anholter
Schweiz te bezoeken. Ook heel populaiur waren tochtjes naar tuincafé-restaurant „Huis De Wildt“ (tramhalte), Nl, pal aan de grens
gelegen.

1914 - 1918
De Eerste Wereldoorlog vertroebelde de tot dan goede verhouding tussen Nederlanders en Duitsers, maar de tram reed – met
onderbrekingen – verder.
17.09.1923
Botsing bij café Elting (Pannebecker) Anholt; een persoon is zwaargewond en overlijdt. De van Gendringen komende personentram
botste op de van Isselburg komende goederentram.

De oorzaak was het niet in acht nemen van de regels bij kruisingen door het personeel van de personentram uit Gendringen.

In de dertiger jaren van de vorige eeuw gaat het personenvervoer over naar het busbedrijf.

1939 - 1945
De Tweede Wereldoorlog en daarmee de bezetting van Nederland door Duitse troepen leidt weer tot toename van het personenvervoer,
dat veel Nederlanders naar het werk op de Isselburgse hut bracht.
18.09.1944
Definitieve stopzetting van het smalspoorverkeer naar Isselburg vanwege oorlogshandelingen. De goederenloods in Isselburg wird
volledig verwoest.
1950
In de herfst / winter worden de rails opgebroken.
04.10.1953
wordt de busverbinding Gendringen – Isselburg – Anholt geopend..
1956
Om economische motieven wordt de buslijn Gendringen – Iseelburg -
Anholt gestopt.

Daarmee eindigt hier in de omgeving een hoofdstuk tramgeschiedenis.

Bronnen:
Collectie Werner Reckert jr.
Archief Fritz Stege
Fritz Stege, Isselburg im März 2013Gemeinschaftsprojekt:
Heimatkreis Isselburg,
Heimatverein Anholt,
Stichting Exploitatie Nederland Ijzermuseum Ulft,
Comitee Geldersche Tram
Openbaar Vervoer Museum, Doetinchem.